Jag satte på mina #rikaraseborg glasögon

Idag, den 1.6 2016, uppmärksammar jag på vilka sätt Raseborg – kommunen där jag bor och är född – är rik. Kommunen är idag djupt präglad av “dålig ekonomi” och vi invånare hör sällan något positivt om vår hemorts tillstånd. Några Raseborgare med Johan Kvarnström i spetsen har därför initierat en #rikaraseborg kampanj. Man vill lyfta fram stadens fina sidor – det goda livet i Raseborg – för det finns ju andra resurser än de finansiella som gör livet rikt och värt att leva.

En sådan resursinriktad kampanj behövs tror jag i vår kommun inte bara för att vi är drabbade av en finansiell kris men också för att de tre orterna som utgör Raseborg sedan 7 år inte formats till en organisk kommunhelhet. Att Raseborg är en administrativ helhet hjälper inte – en sådan process kan inte endast styras från toppen och neråt, den måste på ett eller annat sätt komma naturligt och inte med tvång. Raseborg är alltså en rätt ny  “storkommun” bildad av de tre mindre orterna Ekenäs, Pojo och Karis. Dessa tre orter är mycket olika: Ekenäs beläget vid havet har en gammal maritim historia, Pojo är en gammal bruksort och Karis har länge varit en viktig knutpunkt för järnvägen.

Orterna kompletterar därför varandra snarare än konkurrerar med varandra men det är säkert aldrig problemfritt när man slår ihop orter som formats och sammansvetsats under 100-tals år och förväntar sig att de ska bli en fungerande enhet. Konstigt är det ju  då inte att det främst är de negativa effekterna av denna sammanslagning som vi alla reagerar på och ser effekterna av. I våra dagliga liv är det så påtagligt eftersom en del av den närservice vi varit vana vid – och som ju är den lilla ortens kännetecken – har flyttat till en annan del av Raseborg och stadens enheter och avdelningar blir större och mindre personliga, mindre individanpassade och inte geografiskt nära.

Nu lever vi ändå i storkommunen (30.000 invånare) Raseborg och det får vi lära oss leva med och göra det bästa av. Jag har redan varit med om två kommunsammanslagningar. Den första var den där Snappertuna – där jag bor – blev sammanslagen med Ekenäs och Karis. Jag har alltså bott i tre kommuner – Snappertuna, Ekenäs och Raseborg – utan att flytta en enda gång!

Jag satte då alltså i morse #rikaraseborg brillorna på mig och de har gett mig skärpt syn. Med dem ser jag på min del av Raseborg – Ekenäs – med en besökares blick men med mera djup, större insikt och kunskap.

Turistens och besökarens blick är ofta inte lätt att kombinera med den inföddas blick men klarar man av det fast bara för en dag får man en mycket intressant och innehållsrik upplevelse – och det var det jag fick idag med mina #rikareraseborg glasögon på näsan. Dessutom strålade junisolen som om den var medveten om #rikaraseborg-kampanjen den med.

Idag är det onsdag och det är på eknäsiska “lilla lördagen” vilket betyder torgdag i Ekenäs. Jag satte alltså korgen över armen och styrde mina steg till torget. Vilken resurs det är att ha ett torg med vänliga och alltid lika tjänstvilliga torgförsäljare som i alla väder finns där för att berika vår morgon och vårt middagsbord. De gör Raseborg rikare! Tack till er alla!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.