Aktiva byar och kooperativa lösningar behövs!

Jag deltog i en inspirerande träff med “Aktiva byar” i Röstånga i Skåne. För mig är sådana träffar livsviktiga för att jag ska kunna fortsätta tro på att det finns hopp i en ofta rätt hopplös och cynisk värld.

Träffen arrangerades av nätverket Aktiva byar som är ett Leaderprojekt lett av en grupp  på tre personer som samlades första gången i Februari 2017 för att utbyta erfarenheter av att aktivt utveckla de platser där de bor.  Det blev till ett samarbete och en gemenskap och projekt med mål att vidare utbyta erfarenheter och tillsammans hitta nya sätt att i byarna verka tillsammans för byns överlevnad och liv.

Projektmålen:

  1. Hitta aktiva byar som lyckas utveckla sin by.
  2. Involvera byar som vill bidra till att utveckla mötesplatsen mellan oss.
  3. Bjuda in till tre erfarenhetsutbyten mellan olika byar i Sverige
.
  4. Hjälpa till att dokumentera erfarenheter ifrån byar med olika medier + Göra en prototyp av en digitalmötesplats för erfarenhetsutbyten
  5. Utveckla samarbeten mellan olika aktörer på landsbygden
.
  6. Pröva självbärande finansiering vid erfarenhetsutbyte.
  7. Undersöka om det finns liknande platser att få kunskap om byutveckling.
  8. Planera för framtiden

Jag berättade för de dussin deltagarna om våra projektplaner med Novia i Ekenäs. Med mig hem tog jag idéer hur man kan hålla intressanta, engagerande och givande träffar och inspiration från andra orters lokala demokratiska processer.

Så här såg vårt landskap ut när vi startade vår träff på fredag kväll.

IMG_2885

Vi hade vår träff i Röstånga station som idag ägs av byn gemensamt (450 ägare!) I övre delen av huset finns idag en restaurang och pub.

IMG_2893

IMG_2896

Ett annat av husen som ägs av byn idag. Röstånga Raj Raj är det lokala bryggeritet. I huset håller man också undervisning i svenska för invandrare.

IMG_2900

Nils visar Röstånga konsthall och the black box som är det första lilla huset byborna köpte tillsammans.

IMG_2903

Vi år lunch vid Odensjön som ligger i Söderåsens nationalpark.  Sjön har en diameter på 150 meter och är 19 meter djup. Odensjön ska ha bildats från en glaciärnisch, och namnet ska Odensjön ha fått på grund av den cirkelrunda formen som liknas vid guden Odens ena öga.

IMG_2911

IMG_2914IMG_2916

Victor berättar Röstånga och nätverket Aktiva byar.

IMG_2920

Många intressanta samtal fördes under weekenden.

IMG_2939

Landskapet när vi avslutar träffen.

Processen i Röstånga.png

Här är Nils Phillips som visade oss runt i Röstånga där han bor. På filmen berättar han på en annan träff om processen i Röstånga när de började engagera byinvånare och småningom köpte 6 fastigheter tillsammans.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.