Tag Archives: Åbo Akademi University

The space where we live, work, study and spend our freetime affect our lives…

…it really does. To me this issue is very important to discuss. What can we do to affect the way homes; places where we work, study and play are planned and built?  Why do we have so little influence when it comes to the planning of our everyday spaces? Why have we given the planning […]

Axxells nya byggnader ännu bedrövligare än ÅAs Arken i Åbo

Jag applåderar Philip Teirs kolumni HBL (10.9) där han förespråkar en mänskligare stadsplanering. Jag är alltid lika förundrad över hur litet fantasi det verkar finnas bland dagens stadsplanerare och de arkitekter som vinner med sina planer och får uppföra sina verk.  Vi ska leva våra liv i dessa verk – det är våra hem, vår […]