Tag Archives: work

Don’t think outside your boss

Denna passande med deprimerande rubrik för dagens blogginlägg hittar jag på HR bloggen. I en bloggpost funderar Jan Stenman över det motsägelsefulla i att arbetsplatser idag efterfrågar kreativa medarbetare som kan tänka utanför ramarna men hur vi samtidigt inte tillåts tycka för mycket på våra arbetsplatser. Jag häpnar också själv återigen när jag nyligen blivit påmind […]

Något många yttrar på dödsbädden: “I wish I didn’t work so hard”

Jag skrev en uppsats när jag studerade socialpsykologi i USA för 10 år sedan med rubriken “Do americans work to live or live to work?”. Jag upplevde, när vi bodde där ett år i början av 2000-talet och igen när vi besökte vänner och släkt i somras, hur galet förhållande alla verkade ha till förvärvsarbete. […]