Jonas Hassan Khemiri och om gatukonst

Jag satt just och tittade på Babel i SVT och serien Khemiri på prao. Denna gång skulle Jonas Hassen Khemiri  skriva encyklopediska – en text för  Nationalencyklopedin. Uppdraget var att skriva en objektiv definition av begreppet “gatukonst”.

Skärmavbild 2013-04-27 kl. 10.38.25

Jag funderade på det han skrev “det jag tog bort (som var jag)”.  Han sade själv i inslaget att när han ska skriva “kort, koncist och korrekt” så är det jätte svårt för att han blir “gymnasie Jonas” igen. Som ska skriva på rätt sätt, för att fö rätt betyg, för att man ska sitta rakryggad i skolbänken och han menar att han har så svårt att bli den igen kanske därför att han varit den så länge. Han skrev i alla fall texten:

Gatukonst (av eng. Street art). Osanktionerad utsmyckning av urban miljö som till form och i val av plats ofta problematiserar äganderätten av det offentliga rummet. Ett konstnärligt uttryck som är obeställt, ickekommersiellt och oavlönat. Gatukonst syftar ofta till att ge staden ett personlig uttryck, med hjälp av bilder, bokstäver, affischer, pärlplattor, stickningar, statyer, kakel eller andra konstnärliga medel. Det råder delade meningar om huruvida graffiti bör ses som gatukonst eller en egen konstform.
Text av Jonas Hassen Khemiri

Uppdraget väckte lusten att bli gatukonstnär säger han – Yes Jonas Go säger jag!

Det jag tog bort (som var jag):

Problematiserar den äganderätt av det offentliga rummet som sorgligt nog ligger till grund för vårt samhälle.

Mest känd är Banksy som vi älskar så länge hans konstverk avbildas i våra coffeetableböcker och inte i våra trapphus.

Många gatukonstnärer är fega och gulliga, de är inställsamma och snälla, de ber om vårt gillande snarare än spränger ramarna för vårt seende. Som om kraften i äganderätten över våra ögon är så enväldig att vi inte kan bryta oss fri från den.

Han vill smuggla in ett sublimt budskap i Nationalencyklopedin. Jonas publicerade denna extra text nedan på Nationalencyklopedins hemsida men efter en mycket kort tid togs den togs bort av Nationalencyklopedins klottersanerare:

Uppdrag: Gå ut i din urbana miljö och försök hitta en enda plats fri från en text som försöker sälja dig något. Lokalisera en utsikt utan en logotyp. Hitta ett torg fritt från kommersialism. Bosätt dig där. Kom aldrig hem igen. Du kommer dö rik, men ensam.

Text av Jonas Hassen Khemiri

Skärmavbild 2013-04-27 kl. 10.41.30

Om någon missat Jonas öppna brev till justitsieminister Beatrice Ask så klicka här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.