Raseborg – staden som profilierar sig som socialt, ekonomsikt och ekologiskt hållbar!

 Ja, rubriken uttrycker ett framtidsscenario jag skulle hoppas blev verklighet. Jonathan Lutz (min man) skrev en insändare : “Hesburger köper Knipan“. Många i Raseborg hajade till, vissa blev bestörta, andra arga och en del trodde det var ett aprilskämt. De är ett skämt och en påhittad historia men ändå inte.  Jonathan skriver “en SFP politiker ger sitt stöd för planerna och påpekade att de som tror att Ekenäs kommer att förlora sin egenart har helt fel: Ekenäs kommer att vara det enda ställe i världen som har en Hesburger restaurang mitt ute på en fjärd. Helt riktigt det skulle säkert bli en attraktion och likaså skulle säkert Citymarket locka en del kunder till Ekenäs. Men är det verkligen den sortens affärsverksamhet och kultur vi vill att profilerar vår kommun?  Kanske vi borde ändra namnet från Raseborg till Salojo?

Social forskning har visat att det är kontakterna på trottoaren som gör ett kvarter och en stad till en välfungerande helhet. Sitter man alltid i bil isoleras man från omgivningen och färre personliga möten blir resultatet. Jag tror att Ekenäs upplevs som en trevlig och vänlig stad idag med ett ovanligt livligt stadsliv (speciellt på sommarhalvåret) där de många små butikerna, unika caféerna, restaurangerna och torghandeln medverkar till att skapa denna stämning.  Men den har förutsättning att bli mycket bättre – vi kan väcka den från den törnrosasömn den lever i idag och dessutom bli ett exemple in hållbar stadsutvecklin!

Man säger att man har koll på parkeringsproblemet gällande stormarknaden i hamnen.  Men har man alls tänkt på konsekvenserna när det gäller miljöpåverkan när bilismen ökar i Ekenäs? Och är det verkligen mera konsumtion av billiga varor vi ska satsa på? Idag pratas mycket om att vi ska köpa närodlat och att det miljövänligaste handlandet sker om varken kunderna eller produkterna transporteras långa vägar för att nå varandra.  Istället för att bjuda in en affärsjätte till staden (som helst inhandlar de billigaste varorna vilka ofta är producerade och odlade på andra sidan jordklotet) är hur vi kan stöda en handel som är hållbar i längden.

Vi borde sträva mot en cirkulär ekonomi som inte i grunden förbrukar våra ändliga resurser och skapa affärsmodeller och smartare konsumtion som minimerar resursförbrukningen. Vi har behov av innovativ samhällsplanering som stöder en livsstil för att alla människor ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Inom cirkulär ekonomi försöker man att skapa affärsmodeller för slutna kretslopp för alla resurser med målet att produktionen av en vara inte resulterar i något avfall – ett slutet kretslopp – som naturen som är ett ekosystem utan avfall.  När naturresurserna blir allt dyrare blir resurssnåla kretslopp de konkurrenskraftigaste affärsmodellerna. Denna modell för nytankande inom produktion och handel är besläktad med slowröreslens tankar.

De finns underbara exempel på grannskap och bostadsbolag som gått med gott exempel och skapat bilpooler, verktygspooler, bytessiter online, fixarverkstäder och leasingkoncepet där boende kan leasa sin elektronik istället för att köpa egna vilket också leder till att produkterna från början är tillverkade för att hålla och på det sättet motverkas en slit och släng mentalitet. Det enda som behövs är folk som vågar gå mot strömmen, vara innovativa och framåtsträvande.

Den norska arkitektduon Håkon Matre Aasarød och Erlend Blakstad Haffner menar som många andra framstående arkitekter och stadsplanerare att det är viktigt att lyfta fram det unika på varje ort men också att dagens globala värld gör att våra städer blir alltmer likriktade med samma multinationella butiks- och restaurangkejdor i vart och vartannat gathörn. De menar att det just därför är nödvändigt att peka på det som gör en plats eller en stad speciell och utveckla det. En sak är säker Citymarket är inte det som gör Ekenäs speciell. Intervjua med Håkon och Erland här på Yle. De har rest längs Norges kust för att hjälpa städer ta fram det unika kvaliteterna. Kanske vi kunde bjuda in dem eller några andra för att diskutera hur vi kunde omvandla Norra hamnorådet.

Håkon Matre Aasarød and Erlend Blakstad Haffner
Håkon Matre Aasarød and Erlend Blakstad Haffner

Liknande inlägg:

Cirkulär ekonomi salong på KTH med Ellen Mac Arthur

Ekenäs vill inte vara en Slow stad

Slowparad and slow design

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.