För alla som handlar på UFF och sätter kläder i de gula lådorna!

Jag blev inbjuden att komma och fynda billigt på UFF (Humana i vissa länder), på något sätt har jag hamnat på deras e-mailista.  Jag har också ibland handlat i UFF affärer i olika städer och länder och däremellan med avsky följt rörelsens tvivelaktiga moral. Bestämde mig nu därför att kolla hur det står till med rörelsen idag eftersom de har blivit starkt kritiserade under 25 år men det nu varit rätt tyst om dem. Jag skrev en gång en uppsats om rörelsen när jag studerade sekter i social psykologi i USA.  Det visar sig nämligen att organisationen klassas som sekt idag.

UFF lådor

UFF lådor

Detta meddelande på TV2 Danmarks hemsida från den 29.8 2013 säger rätt mycket om vad man stöder när man handlar på UFF och donerar kläder:

Tvind ledaren Mogens Amdi Petersen, tillsammans med fyra andra greps i sin frånvaro.

Det är High Court beslutade, skriver Ritzau.

High Court har således gett åtalet påstående att 74-årige Mogens Amdi Petersen och de övriga fyra måste ställas till svars i detta land, efter att de misslyckats med att synas i brottmål, bland annat handlar om förskingring och skattefusk av mer än 100 miljoner.
Utfärdas “i sin frånvaro” eftersom de fem personer som inte deltog, tingsrätten eftersom de gömmer sig utomlands.
Domen innebär att den danska polisen nu kan annonsera efter de fem människor i världen, och de kan arresteras om de är i ett europeiskt land. Mogens Amdi Petersen tros uppehålla sig i Mexiko, skriver Ritzau.

I Finland vet jag att UFF försökt påstå att de inte är kopplade till Tvindrörelsen och dess grundare Mogens Amdi Petersen som levt i sus och dus i olika skatteparadis och tydligen nu antingen i Mexiko i ett lyxhus.  Jag tycker UFF i Finland bör bevisa detta för att man ska kunna lita på dem. Denna UFF  “guru” emigrerade till Storbritannien tillsammans med två kvinnliga ledare. Dessa tre samt Poul Jørgensen, Tvinds officiella ledare och talesman, blev sen den främsta måltavlan för den danska polisen. Danskarna fick hjälp av polisen i USA, som undersökte Tvinds konton i Miami Citi Bank. Med tanke på Tvindimperiets storlek och den komplexa härvan kom den rättsliga processen att bli mycket utdragen. UFF i Sverige gick i konkurs.

Från siten Fri – om olika röresler;

Den danske stiftaren och ledaren för UFF/Tvind anlände till danskt fängelse den 14 september 2002. Han hade då varit fängslad i USA sedan 17 februari 2002. Han och sju andra Tvind-ledare är misstänkta dels för bedrägeri genom bedrägligt förfarande med medel från “Tvinds humanitära fond“, dels för skattebrott av särskilt grov karaktär genom avgivande av felaktiga eller vilseledande upplysningar om fonden och dessutom för skattebrott av särskilt grov karaktär genom avgivande av felaktiga eller vilseledande upplysningar till personer som bidragit till fonden. Saken omfattade tills vidare ca 75 miljoner danska kronor, utbetalda från Tvinds humanitära fond.

Rättegången mot Tvind i Vestre Landsret för bedrägeri och skattebrott återupptogs planenligt i september 2008. Den ende närvarande av de sju åtalade i Tvinds topp var Tvinds ekonom och andreman, Paul Jørgensen. Han ensam får nu svara för Tvinds falsarier. De andra gömmer sig fortfarande för det danska rättsväsendet, enligt de senaste uppgifterna i Mexiko, där en ny pampig byggnad, ritad av den danske arkitekten Jan Utzon, har uppförts.

Vestre Landsret letar fortfarande efter de saknade sex personer som flydde från Danmark innan man hann överklaga Byrättens friande dom, men ansåg att de har nog dokumentation för att döma Jørgensen för medverkan i de olovligheter som Steen Byrner blev dömd för – den ende i Tvind-toppen som hittills blivit dömd.

Åklagaren hade krävt minst 3 års fängelse för Jørgensen för svindel (39 miljoner kr). Förhandlingarna avslutades den 26 september, men dom mot Jørgensen skulle avkunnas tidigast den 11 december 2008.

Tvind Alert, som bevakar vad som händer med Tvindimperiet, meddelade i december 2008 att domen mot Paul Jørgensen blir offentliggjord den 20 januari 2009. Beträffande övriga sex personer i Tvinds ledningsgrupp, som efter domen 2006 flydde utomlands och håller sig gömda, finns inga nya uppgifter publicerade.

Den 20 januari 2009 blev äntligen (efter 51 rättsmöten!) en av topparna i Tvindimperiet dömd. Landsretten dömde då Tvinds mångårige talesman Poul Jørgensen till 2 1/2 års fängelse ovillkorligt för grovt bedrägeri (underslaeb af saerlig grof beskaffenhed eller medvirken hertil) och skattebrott och skall dessutom betala rättegångskostnaderna i landsretten och ¼ av kostnadrna i byretten. Anklagelserna handlar om sammanlagt ca 40 miljoner dkr, varav 15 miljoner genom systematiskt, bedrägligt förfarande försnillats av ledningen i Tvind från en fond bestående av bidrag från ett stort antal bidragsgivare under perioden 1990 – 1995.

Nu intensifieras jakten på Tvinds grundare Mogens Amdi Petersen och fyra av hans medarbetare, som sedan 2006 håller sig gömda utomlands. Man tror att de f n finns i Tvinds nybyggda internationella huvudkontor i Mexiko eller i Zimbabwe, där de hållit till förut. Dansk polis utfärdade för flera år sedan en efterlysning av personerna i Schengen-länderna och USA, där polisen ombetts hålla kvar de efterlysta personerna om de upptäcker dem på t ex en flygplats.

Dansk polis undersöker nu också möjligheterna att ta hjälp av danska diplomater i utlandet för att spåra Tvind-ledarna.

Under hela rättegångsförhandlingarna har Amdi Petersens roll som Tvinds stiftare och “gudfader” poängterats. Jørgensens försvarare har också hela tiden försökt framhäva att Jørgensen anklagas för oegentligheter utan att först höra vad de som är frånvarande har att säga i saken.

I Danmark, liksom i de flesta andra länder, finns det inget lagrum för Amdi Petersens och hans medhjälpares brott. Att Tvinds ledare missbrukade idealismen hos unga människor som var villiga att använda en stor del av sin inkomst och nästan all sin fritid, sina personliga relationer och andra intressen för att “rädda världen” är känt men kan inte beivras. “Amdi Petersens verkliga förbrytelse är att han har förrått de [demokratiska] ideal som han ursprungligen var talesman för.” skriver Friedrich Griess, ordförande i FECRIS, Féderation Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme, i “Den Nye Dialog” nr 106, dec 2006.

Redan 1988 gjorde Yle ett inlägg om röreslen.  Texten på Ylearkivet är kritisk redan då. För 10 år sen beslöt enligt DN minst ett 20-tal kommuner och stormarknader, bensinmackar och privatpersoner enligt DN att inte längre låta Uff ställa upp sina containrar för klädinsamling. Orsaken är den omstridda rörelsens tvivelaktiga ekonomi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.