Planeringsreservering i Norra hamnen!

Insändare i Västra Nyland 10.9 2013

I måndags beslöt stadsstyrelsen att ”initiera en planändring för Norra hamnen”. Mäenpää Byggnads Ab menar att byggrätten där är för liten och har bett staden att ändra detaljplanen.

I protokollet från Ekenäs stadsfullmäktige 24.4 2006 beskrivs det centrala målet med idétävling år 2004 för hamnområdets framtida utveckling och planering:

”att skapa ett lockande, trivsamt och representativt strandområde, såväl då det gäller stadsbilden som områdets aktiviteter, och där stadens specifika karaktär återspeglas.”

Under stadsstyrelsen möte den 3.6 2013 identifierades 5 mål för projektet Norra hamnen:

  1. Att locka invånare som attraheras av tvåspråkig service och havsnära boende och som vill bosätta sig året om. Den arkitektoniska prägeln bör motsvara det som är kännetecknande för Gamla stan och områdena i anslutning till Slottsbacken
  2. Att bygga bostäder och affärer samt caféer/restauranger vid havet 2013 – 2014. Preferensen ligger på bostäder, då det är svårt att kombinera bostäder och restauranger (svårt att sälja bostäder p.g.a. bullrigt nattliv). Parkeringsplatser bör finnas nära bostäderna (lättare att sälja bostäderna) och trafiken/parkeringarna på området göras smidig…
  3. Att ge staden inkomster från tomtförsäljningen: 3,5 – 4,0 milj. euro.
  4. Detaljplanen ändras enligt principen projektplan … vilket betyder att staden inbegär anbud av entreprenörer och därefter ändrar detaljplanen. Detta är en beprövad metod Staden informerar potentiella byggare/entreprenörer och uppmanar dem komma med förslag som ökar attraktionsvärdet och försäljningsvärdet.
  5. Ett eventuellt torg och infrastrukturen byggs efter det att den nya planen är godkänd … Torgplanen bör bedömas i relation till helheten och Rådhustorgets framtid.”

Går alltså KESKOS planer verkligen ihop med de ”mål för projektet Norra hamnen” som stadsstyrelsen själv identifierat?

I protokollet från stadsstyrelsens möte den 3.6 2013 ser vi att två byggföretag lämnat in planändringsreserveringar:

”Raseborgs stadsdirektör och tekniska direktör har fört förhandlingar med Rakennusliike Mäenpää Ky och YIT Rakennus Oy om förverkligandet av området i Norra Hamnen…Båda byggföretagen har lämnat ett förslag om att göra en planeringsreservering till staden.”

Viktigt att förstå i sammanhanget är vad ”planeringsreservering” betyder. Begreppet i protokollet från den 3.6 2013:

”Principen för en planeringsreservering är, att företaget utreder och utarbetar inom utsatt tid de utgångsuppgifter och planer, som behövs för verkställandet av projektet. Planeringsreserveringen binder staden så, att sagda område har för viss tid reserverats åt det företag som gjort planeringsreserveringen. Planeringsreserveringsavtalet (1) efterföljs på basis av företagets anmälan (obs!, inte stadens) antingen av att man avstår från projektet eller förlänger avtalet (2) om att förverkliga området, och till avtalet kopplas ett utkast till köpebrev och andra för projektet väsentliga handlingar. Det sista skedet, dvs. den slutliga överlåtelsehandlingen med bilagor (3) uppgörs mellan parterna, när staden har gjort det slutliga beslutet om att sälja och förverkliga området, och om övriga eventuella villkor med den som genomför projektet.”

För en som inte är van att läsa byråkratspråk: Betyder stadens initsierade planändring detsamma som Anders Wall beskriver som en förändring som är “så liten som möjligt”?

Ylva Rancken-Lutz, sociolog, ekenäsbo och urbanforskare

 

KORRIGERING 11.9:

En äkta pärla i Norra hamnen

Liknande inlägg

Bakåtsträvande politiker i Raseborg

Hesburger köper Knipan

Raseborg staden som profilierar sig som socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.