En äkta pärla i Norra hamnen

Insändare som inte Västra Nyland tog emot för att jag är för debattglad :)

Angående min insändare igår (10.9) så vill jag först och främst klargöra något som blev oklart skrivet i hasten. Betyder alltså stadens initierade planändring den sortens förändring som Anders Walls beskriver som en förändring som är “så liten som möjligt”? För enligt mig verkar steget från de centrala målen för Norra hamnen, som stadsfullmäktige och statsstyrelsen lagt fram tidigare (se insändare 10.9), till att låta bygga en Citymarket i hamnen inte beskrivas som ett “litet” steg och en liten förändring.  Det är ju kryptiskt att säga “så liten som möjligt”, vem bestämmer var gränser går för det möjliga?

Tack Anders Lillsunde (10.9) för en utförlig och insiktsfulla insändare. Bra att andra vågar och orkar ta striden i en stad där alternativa lösningar och innovativa förslag sällan fått genklang. Det är verkligen intressant att sådana planer som de aktuella Citymarketplanerna av någon verkligen kan ses som framåtblickande. Att ge grynderföretag makten över ett område som vi tillsammans kunde utveckla till en äkta Ekenäs pärla är motsatsen till framåtblickande.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.