Ta sista bilderna!

Insändare i VN den 3.10 2013

I ”Hesburger köper Knipan” (VN 6.9) skrev jag”i planerna ingår neonskyltar som kan vägleda båtförare ända från Hästö-Busö”. Min avsikt var att få alla att förstå hur vansinnigt Citymarket-planen är och hur stadsbilden skulle påverkas. Men nu när planerna presenterats visar det sig att just så tokigt vill de ha det: ett 29 meters torn. De sade sig vilja lyssna på folket, men jag visste inte att de skulle ta mig på orden!

Ta nu fram kameran och fota vyer av Ekenäs med Knipan, kyrkan mm medan du ännu kan.  Eller, om du bryr dig om framtiden, jobba för en vettig utveckling av Ekenäs strandområden.

Jonathan Lutz

2 comments

  1. Anonymous · · Reply

    Träffade en nyinflyttad Ekenäs boende idag. Han sa att man inte kan säga att man bor i Ekenäs mera. Den övriga världen håller oss till åtlöje….och han var varken glad eller skämtsam….. jag känner bara sorg. Det verkar som om de som vi valt att bestämma varken har sinne för estetik eller inga skrupler als när det gäller att härja fritt i sandlådan med skattemedel. Miljö är en känslig sak och nu handlar det inte bara om några tallar i Hagen eller en ärgad klocka som dinglar till någons minne. Dessa byrokratknappar ser då till att deras minne manifesteras i tid och evighet.

    1. Du har så rätt! Tänk att man inte inom “staden” kan inse vilka otroliga naturresurser staden får låna av kommande generationer. Jag har tänkt ge upp när det gäller att försöka påverka men jag kan inte. Nu har vistartat en förening “Norra hamnen” heter den rätt och slätt. Kom med på möte den 15.10 kl 18.00 på Axxell om du är i trakten! Ju fler invånare (=röstare) som är där och sätter dem mot väggen desto bättre är det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.