Rullstols- och barnvagnsovänliga stadsmiljöer

Idag gick jag på ett museibesök till Ekenäs museum – EKTA – med Hannah och min pappa.  Han är 90 år och sitter i rullstol när han ska förflytta sig långa sträckor. Han har inte kraft själv att ta sig fram så vi skuffar rullstolen.

Den korta ca 500 m vägen ner till museet från hans hem på Blomsterhemmet borde ju gå smidigt men tyvärr är det allt annat än smidigt när man ska skuffa eller åka en rullstol den sträckan.  Båda trottoarerna har stora hål i asfalten eller cementen och vattenrännor går tvärs över trottoaren på många platser.

wheelchairs(1)

När jag kom hem började jag fundera på att jag i mina intervjuer med föräldrar till barn i barnvagn ofta fått ta del av föräldrars frustration över hur dåligt designade och underhållna trottoarer ofta är i stadsmiljöer och hur det är märkligt att det ska vara så svårt att göra staden brukarvänlig för de som är tvungna att skuffa en barnvagn.

Detsamma gäller för rullstolar och rullatorer.  Är det inte märkligt att man ofta ser gatorna och vägarna få ny asfaltsyta men sällan trottoarerna! Varför är det viktigare att ge gatorna fina, smidiga ytor? Stadsförvaltningens prioriteringar och värderingar speglas i prioriteringar i infrastrukturen. Det finns speciella guider för hur man ska planera städer för att de ska vara tillgängliga för alla. Som online guiden Designing Sidewalks and Trails for Access. Läs och lär!

Jag uppmanar också alla som verkligen vill förstå hur det är att ta sig fram i städerna med rullstol eller med barnvagn att prova på att själv. Universell design eller hållbar design hoppas jag redan nu en självklar del av studierna för de som planerar våra städer så de nya generationerna stadsplanerare är bättre på inkluderande design.

 

figure-4-10

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.