Slow travel etapp 2: Viking Grace – en främmande dam

SlowCommons

Så nu är det bevisat!  Jag kan komma upp ur sängen och ut ur hytten på 2 minuter!

Jag öppnar ögonen och är förvånad över att den stora skärmen, som täcker halva väggen i den lilla piccolohytten, med TV/bio/kryssningsprogram/informationscentral/väckning, står på.  Jag ser genom dimmiga ögon att att det står att skärmen stängs om 6 minuter och “välkommen åter” och tiden 6.24. Vi ska vara i Stockholm 6.30! Ingen annan information fast skärmen annars verkar så välinformerad. När jag kom in stod det på transformerskärmen “Välkommen Ylva R-L” nu var mitt namn borta och infon där var anonym och innehöll ingen nyttig information överhuvudtaget för en yrvaken passagerare.

Jag rusar alltså upp eftersom det är helt klart att infon på skärmen och tystnaden runt mig betyder att vi redan varit i hamnen 1 timme och nu om 6…5…4 minuter stänger portarna och färjan vänder tillbaka till Åbo! Tar därför en…

View original post 202 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.