Kryssningsfartygen skiter i vårt hav!

Kryssningsfartyg dumpade över tre miljarder liter avloppsvatten i havet under 2014 enligt SVT. I en ny rapport pekas färjorna ut som flytande miljökatastrofer. Friends of the earth har utvärderat sexton kryssningsrederier enligt fyra olika miljöaspekter: avloppshantering, luftföroreningar, villighet att följa föreskrifter kring vattenkvalitet samt transparens.

Det finns stora brister menar de. Ett fartyg med över 3 000 passagerare släpper exempelvis i snitt ut närmare 80 000 liter avloppsvatten per dag. Det blir sammanlagt cirka 3,78 miljarder liter rakt ut i haven under 2014.

Marcie Keever på Friends of the earth menar att den här industrin är värd flera miljarder dollar och de skulle kunna installera de mest tekniskt avancerade avlopps- och luftreningssystem som finns. Luftföroreningarna och utsläppen av koldioxid är också mycket stora. Vi kan påverka fartygen genom vårt beteende.

Belöna de reserier som gör något för att bli bättre! Viking Line säger på sin hemsida att de inte släpper ut avfalls- eller länsvatten i havet.  De har också genom Viking Grace visat intresse för ett miljövänligare resande. När gas används som bränsle för båtarna minskar koldioxidutsläppen med 15%, svaveldioxidutsläppen elimineras helt och utsläppen av kväveoxider minskas med 85% i jämförelse med om fartygen drivs på diesel (Läs mer).

Skärmklipp 2015-01-06 15.24.33

Viking Lines info om avfallsvattnet på fartygen

Värst av de undersökta rederierna enligt Friends of the earth lär vara är Carnival Cruise Lines, där bara två av 24 fartyg har ett avancerat avloppssystem. Även MSC Cruises, P & O Cruises och Silverseas Cruises är i bottenligan. Fartygen finns i flera svenska charterarrangörers utbud. Wondercruisese är t.ex. en av återförsäljarna av kryssningar. Nätverket Schyst resande, som arbetar med hållbar turism, avråder nu från kryssningsresor med dessa fartyg.

Relaterade inlägg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.