Ekenäs Tänk-talko

Ett dussin personer samlades på Novia till det första Ekenäs Tänk-talkot. Representerade var Ekenässällskapet, Ekenäs stad, Ekenäs företagare, Tenala byaråd, Villa Schildt, Yrkeshögskolan Novia och forskningscentret Aronia och några privatpersoner intresserade av stadsplaneringsfrågor i Ekenäs. Alla berättade om sina intressen gällande stadsplanering och om några Ekenäs visioner.

Många frågor kom upp under kvällen. Vi funderade bland annat på hur vi på bästa sätt kan samla in åsikter om ett område som är under planering. Som det är nu hörs vissa röster starkare än andra. Till exempel förvärvsarbetande familjeförsörjare har staden svårt att nå berättade stadsarkitekt Simon Store.

Representanter från Novia/Aronia berättade att man jobbar med Harava plattformen som 70 kommuner i Finland använder idag för att samla in folks åsikter online. Alla identifierar sig när de skriver sina kommentarer så man ser geografiskt varifrån åsikterna kommer. Det är alltså fråga om en karta med enkät. De samlade deltagarna ansåg att Biblioteket var en av de bästa platserna i staden för att nå invånare IRL. Multimetoder ansågs viktiga eftersom invånare i olika åldrar har olika behov, olika dagsrytm och kompetens när det gäller IT.

Många ansåg att ett byaråd kan behövas när man slår samma kommuner eftersom identiteten ofta hör ihop med det egna närområdet. Några redan testade modeller för deltagande stadsplanering nämndes “Open house Helsinki” som är ett tillfälle då man bjuds in till ställen man vanligen inte har tillträde. Modellen kommer ursprungligen från Frankrike. Tenalas byavandringar föreslogs som en annan modell för att lära känna närområdet. Trygghetsvandringar nämndes som ett sätt på vilket städer kan göras tryggare och trevligare. Genom vandringar undersöker man hur platser uppfattas och känns. Ylva berättade om Cultural planning konceptet i Västra Götaland.

Vi diskuterade också Ekenässällskapets förslag om att ordna studiecirklar om stadsplanering med rubriker som ”Vad betyder ett planläggningsprogram?”, ”När erbjuds invånare ha en åsikt i stadsplaneringsfrågor?”, ”Fungerande modeller för deltagande stadsplanering” och mera platsspecifika träffar som till exempel en om Ekenäs torg.

Vi avslutade träffen med några öppna frågor som vi kommer att ha med oss under de kommande träffarna. Många var av den åsikten att “talkoandan” saknas i vår kommun i dag. Hur kan man uppmuntra den? Hur kan man skapa samhörighet i en sammanslagen stad? Är det främst intresset av närområdet som inspirerar invånares vilja till engagemang? Hur kan man minska misstroendet mot stadens institutioner?

“Vi är alla ute och flyter just nu” menade en deltagare.

Tänk-talko träff 2 

Eftersom det blev 9 månader mellan tänk-talko träffarna av flera orsaker och några nya deltagare kommit med inbjöds alla att berättar om sina tankar om och intresse av stadsplaneringsfrågor i Ekenäs.

Vi avslutade Tänk-talko 1 med några frågor som vi ansåg att vi inte nu skulle ägna oss åt utan istället  nu är att vi får inblick i modeller, metoder och tekniker som kan stöda oss i att skapa ett forum för en konstruktiv stadsdialog.

Romi Rancken var därför inbjuden att ge oss en inblick i hur GEODESIGN och GIS (geographic information system) kan gör det enklare att samtala t.ex. om en plats som ska planeras. Novia och Aronia har redan en längre tid arbetat med metoden. Han berättade kort om Geodesign som planeringsfilosofi och visade hur man redan testat Goedesign och Harava som tekniska hjälpmedel i Raseborg. Han frågade sig också om inte kopplingen mellan trivselnivån i en kommun och närdemokrati är rätt uppenbar och att det därför kan vara viktigt att bygga plattformer för närdemokrati. Romi Rancken har samlat 200 länkar kopplade till Geodesign på sin blogg för den som är intresserad.

Med GIS dök vi ner i Gammelbodaområdet och torget med Google Earth och beslöt att vi under nästa träff ska koncentrera oss på specifikt geografiskt område i staden. Eftersom det visade sig att två personer kopplade till Tänk-talkot funderat speciellt mycket på Ekenäs torg beslöts att Rådhustorget blir temat för nästa träff. Vi kommer då att tillsammans runt ett pekbord titta på och diskutera Rådhustorget och Ekenäs som två olika städer: Vinterstaden och sommarstaden Ekenäs.

På träffen konstaterades också att eftersom Raseborg inte har någon generalplan skapar det problem eftersom saker “poppar upp” och det blir en massa Ad hoc – avgränsade projekt – som inte alltid har koppling till helheten. Ett markpolitiskt program och en klar arkitektpolitik skulle underlätta.

Tänk-talko träff 3 

Linda Kaira, verksamhetsledare på Centrumföreningen i Ekenäs, presenterade sitt slutarbete om Ekenäs Rådhustorg och Kungsgatan. Linda går på linjen för landskaps-planering.

Linda hade praktisk hjälp av GIS och det var lätt för oss att följa hennes tankar och planer på Google Earth och den tredimensionella Ekenäsmodell som Romi Rancken skapat av torget. Hennes presentation och den digitala kartan blev en bra utgångspunkt för ett samtal om Rådhustorget som alla samlade Ekenäsbor hade åsikter om.

Lindas arbete handlar mycket om belysningen på torget och Kungsgatan. Det visade sig att just belysningen är något som många av Tänk-talko deltagarna funderat mycket på. Parkeringsfrågan var ett annat ämne som alla på ett eller annat sätt har erfarenhet av, som torgbesökare, affärsinnehavare, flanerare och bilförare.

Andra viktiga och intressanta samtalsämnen blev scenen i Spruthus-skvären, eventuella träd och planteringar liksom det historiska stråket som går över torget från Gamla Stan upp mot Kungsgatan.

Tänk-talkogruppen åker på studiebesök till Tenala inom de kommande veckorna och jag berättade att jag tillsammans med Yrkeshögskolan Novia just nu planerar att starta upp ett projekt som med etnografiska metoder och Geodesign ska planera promenadstigen som ska gå längs stranden i Ekenäs. Projektet kom till på initiativ av statsarkitekt Simon Store som gärna vill ha åsikter och visioner om promenadledens utformning. Inom projektet kommer vi att ta med oss åsikter och förslag från tänk-talkoträffarna som tillsammans med seminariet med Think-tank Transbaltic i Ekenäs varit inspirationskälla till projektet. Så fast inte våra tänk-talkoträffar resulterade i ett stadsdelsråd blev ändå resultatet ett dialogprojekt inom vilket vi hoppas inspirera staden till att vara mera inkluderande under olika planeringsprocesser i framtiden.

PS – Detta blev StoryWalk och StoryCaravanprojekten.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.