Björn Wahlroos vill ge oss luft och vatten som välgörenhet

En bok jag varken behöver slösa pengar eller tid på är Björn Wahlroos nya bok Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta (De tio mest förödande finansidéerna) men man kan inte läsa en tidning eller lyssna på radio i Finland utan att snubbla över titeln.  Här i Sverige – Wahlroos nya hemland – där jag befinner mig just nu är det rätt tyst om boken.

Enligt HBL är huvudbudskapet i  bok att det behövs mera kapitalism och mera marknadsekonomi, inte mindre. Enligt honom löser det privata ägandet och fri konkurrens många problem.

– Rovfisket i världshaven kan lösas genom att privatisera oceanerna. De kunde ägas av en stiftelse som säljer fiskekvoter på auktion. Högstbjudande får fiska och med intäkterna kan de som inte har råd att betala för kvoter kompenseras.

Han lära också villa äga den luft vi andas! Wahlroos tankar och värderingar går stick i stäv med mina egna och de teoretikers jag studerar och värderar högt. I en värld där Wahlroos värderingar tyvärr inte är så väldigt ovanliga finner jag tröst och stöd i att det finns många som befäktar en human syn på världens resurser och som inser att man inte under sin livstid behöver roffa åt sig så mycket man hinner av dessa resurser utan hänsyn till de man delar planeten med. Folk som utan spekulativa baktankar jobbar för en rättvis och mera jämnlik värld.

IMG_1132 - Version 2

Webbtidningen On the commons är en stor inspirationskälla när det gäller frågor om våra delade resurser. Deras mål som i stor grad verkar vara i samklang med nobelpristagaren Elinor Ostroms tankar om våra allmänna resurser – the commons – kan jag omfatta och uppskatta:

  • We believe it is possible to foster a commons-based society, which refers to a shift away from our market-based system, through new, collaborative ways of working.
  • To create a commons-based society, people need more than exposure to new ideas: they need tangible ways of experiencing, practicing, and living out these bright possibilities.
  • To ensure the survival of community and our common assets, we must create new customs, understandings, systems, and structures.
  • Animating efforts based on renewed forms of collaboration, and connecting these efforts, is essential to catalyzing a commons-based movement for change.
  • Through our co-creative fieldwork, On the Commons seeks to transform society’s decisionmaking about water toward participatory, democratic, community-centered systems that value equity and sustainability as core values. Our work is based on the following ten water commons principles.

Jag förstod alltså att Wahlström föreslagit att privatisera oceanerna vilket är detsamma som att ett antal riskkapitalister skulle äga våra vatten och ha makten över även dem. Nyligen hittade jag On The Commons 10 Water Commons Principles som i princip föreslår att vatten ska ses som en delad resurs – a commons – som tillhör alla, vattentillgång är en grundläggande rättighet. Vatten är förstås också nödvändigt för vårt ekosystem (och allas vår överlevnad) och en viktig uppgift idag är att se till att framtida generationer har tillräckligt med användbart vatten.

Fast det ju säkert skulle vara tillfredsställande för en person som Wahlroos att kunna ge oss vanliga dödliga litet vatten som en gest av välgörenhet sen när han och hans kumpaner roffat åt sig den allra viktigaste av resurser på vår jord – oceanerna (säkert slänger han gärna in andra vattentillgångar också) så vill jag stämma in i On The Commons 10e Water principle.

Att ha tillgång till vatten är “a basic principle of justice, not an act of charity”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.