Basinkomst eller medborgarlön på försök i Finland

Första försöket med medborgarlön inleds i Finland i höst. Ett rätt komprimerat och kritiserat försök men åtminstone en början.

Snabba ryck för regeringen

  • Regeringen har bett ett trettiotal instanser om utlåtande om basinkomstförsöket.
  • Det slutliga förslaget ska spikas inom de närmaste veckorna och ges till riksdagen senare i höst.
  • De som ska delta i experimentet utses av Folkpensionsanstalten i december. Deltagandet är obligatoriskt.
  • I budgeten för nästa år reserveras 20 miljoner euro för försöket.
  • Olika modeller för basinkomst diskuteras också i Nederländerna och Frankrike.
  • I Schweitz ordnades i juni en folkomröstning om basinkomst i hela landet. Det blev ett rungande nej men staden Lausanne har ändå gått in för ett regionalt experiment.
  • Det finländska experimentet har väckt stort intresse internationellt. De experter som har varit med om att utforma försöket klagade i våras över att de blir nedringda av kolleger i andra länder. (från Yle)

 

Tidigare inlägg om basinkomst och arbete:

En vingklippt fjäril

Don’t think outside your boss

Jan-Otto Andersson om medborgarlönen

Partiell medborgarlön 2017 i Finland?

Basinkomst, Piketty och glada pensionärer

Något många yttrar på dödsbädden 

Vill du jobba mindre och ha mer fritid?

Varför jobbar vi?

Kvinnorna i Pakistan

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.