Föräldrar socialt aktiva på Internet möter ofta moralpanik

”Hinner ni alls träffa folk på riktigt när ni är så mycket på Internet”? 

Föräldrar som är aktiva socialt på internet får ofta höra frågor som den ovan. Enligt bloggande föräldrar jag pratat med i anslutning till min forskning om föräldrars sociala arenor verkar den fråga bestå av många missuppfattningar och förutfattade meningar om vilka platser, hurdan vänskap och gemenskap de skapas på nätet och föreställningar om  vad föräldrar egentligen gör där.

Föräldrar som är aktiva på sociala forum uppfattar sällan sitt liv online som uppdelad i ett liv online och det som ofta kallas ”det riktiga” livet – båda världarna hör till deras vardagsverklighet och därmed livsvärld.  I min studie har det visat sig att många föräldrar som är aktiva på sociala forum på internet eller skriver bloggar träffar samma vänner online och offline och är socialt aktiva överhuvudtaget.

Istället för att genast måla fan på väggen och elda på de många förutfattade meningarna som florerar angående livet online och racka ner på föräldrar som hittar kompisstöd stöd via sociala forum på nätet tycker jag att vi ska ta en ordentlig titt på detta spännande fenomen som har samma rätt att blir granskat (även kritiskt förstås) som vilket annat socialt och samhälleligt fenomen som helst.

Är det kanske så att dagens föräldrar tillsammans med ungdomar som är aktiva på nätet blir belastade med hela samhällets moralpanik? I ett samhälle där gamla umgängesformer förvandlas och den fysiska platsen inte mera har samma betydelse för sociala relationer som den hade förr (det sociala liv som fördes i byn och på torget ses ännu av många som normen för socialt umgänge) och gamla normer blir ifrågasatta är det kanske lätt hänt att någon grupp blir utpekad. Men just på grund av stora samhällsförändringar som globalisering, kommersialisering, individualisering och digitalisering är föräldrar idag tvungna att hitta nya sätt att vara föräldrar på. De är en utmaning och för mig som forskare är det speciellt intressant att följa med på vilket sätt föräldrar använder de resurser för att hantera  föräldraskapet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.