Soundscapes – stadens ljud

Hur ofta pratar vi om och tänker på soundscapes – alltså de ljud som vi är omslutna av i vår vardag. Men det finns folk som gjort och gör det. The “World soundscape project” började redan på 1960-talet som en forskningsstudie med R. Murray Schafer på Simon Fraser University. Det resulterade i två pamfletter The New Soundscape and The Book of Noise. Forskarna var kritiska till de “ljudföroreningar” vi utsätts för i den moderna staden men rätt snart började man utforska mera positiva aspekter av dessa ljud. Schafer skrev därför 1973  “The Music of the Environment”, i vilken han beskriver exempel på både dåligt och bra planerade ljudmiljöer. Ur detta kom begreppet akustisk ekologi. Senare gjorde Schafer European Sound Diary och en detaljerad analysis: Five Village Soundscapes.

Rap rat by Bansky

Ljudkonstnären Chrsitina Kubisch har utformat “electrical walks” i flera olika städer. Man kan låna hörlurar som gör det möjligt att höra elektriska ljud man annars inte hör.  ”ELECTRICAL WALKS is an invitation to a very special kind of stroll in cities (or elsewhere)…With a special magnetic headphone and a map of the environs, upon which the possible routes and especially interesting electrical fields are marked, the visitor can set off on his own or in a group. The perception of everyday reality changes when one listens to the electrical fields; what is accustomed appears in a different context. Nothing looks the way it sounds. And nothing sounds the way it looks…..The magnetic headphones with their built-in coils respond to electrical fields in the environment.” En intervju med Kubisch.

De två ovannämnda initiativen ar tagit det redan befintliga ljuden som utgångspunkt men det finns många andra sorts ljudprojekt liknande Copenhagen X podwalks. Ett koncept skapat av Kristoffer Friis och Snoopyrat Media i samarbete med Copenhagen X. Initiativet går ut på att man  laddar ner podwalks till sin smartphone, Ipod eller liknande som RSS-feed och gå runt i olika stadsdelar för att höra berättelser om just det området. Som dramatikern och författaren Jokum Rohde  som bjuder på en stadsguidning  ”hvor ny arkitektur og byudvikling knyttes sammen med barndomsminder, poetiske betragtninger og hårdhændet kritik. Vi befinder os omkring Dronning Louises Bro, da Jokum Rohde indleder med at fortælle om sin fortid som avisdreng på Københavns trapper og slutter med en beskrivelse af den gode og dårlige side af Nørrebrogade.”

Kultur i väst har fått pengar för att utveckla av ett centrum för samtida musik och ljudkonst i Västsverige och man kan ju hoppas att de inkluderar även mera originell och nyskapande ljudkonst. Henrik Rylander som var ansvarig för utställningen Botanic Sounds i Botaniska trädgården i Göteborg 2009 förklarar vad ljudkonst är enligt honom.

Skillnaden mellan ljuddesign och ljudkonst beskrivs på siten Genväg: “Ljuddesign kan … beskrivas som själva arbetet med att forma en ändamålsenlig och/eller fördelaktig ljudbild för en viss produkt, miljö, varumärke eller hur ett visst ljud skall låta….Medan ljudkonst är ett vitt begrepp som omfattar olika, ofta genreöverskridande, konstuttryck där ljud och lyssnande är i fokus. Exempel på dessa kan vara elektroakustisk musiknoisemusikljudinstallationervideokonsttext-ljud-komposition och performance.”

Jag stänger ibland ögonen när jag står mitt i en stad och märker hur otroligt mycket det visuella tar av min medvetna uppmärksamhet och energi. När jag har varit ute med barngrupper i stan har jag ibland föreslagit att barnen ska stänga ögonen och bara lyssna för att få en annorlunda upplevelse av stan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.